بیست راهکار مهم برای موفقیت و پیشرفت در حرفه ی خود

امروزه در عصر دیجیتال و تکنولوژی و دنیایی که هر لحظه در حال تغییر است ،برای بقا در رقابت و همچنین عرصه ی خدمت رسانی و خدمت دهی و ارائه نمودن محصولی با کیفیت بالا داشتن مهارت مدیریت دانش محور است
برای ارائه کردن محصول و خدمتی با پایین ترین هزینه و کیفیت مطلوب و مورد نظر مشتری ،دغدغه ای بسیار مهم و هدفاصلی مدیران سازمان ها است .به نحوی که ممکن است یک غفلت بسیار کوچک و یک لحظه ای از تغییر و تحولات تکنولوژی،باعث میشود ک نیازها و انتظارات مشتریان برآورده نشود و با تغییرات بسیار سریع رقبا سازمان از گردونه ی رقابت ها به راحتی حذف گردد.
به همین دلیل است که مدیران باید از مفاهیم جدید و نوینی که برای مدیریت میباشد استفاده کنند به همراه ابزار های مرتبطی که توسعه داده شده اند ،همچنین از راهکارهای پیشنهاد و ارائه شده توسط مدیران بزرگ که صاحب نظران مدیریت میباشد باعث موفقیت هرچه بیشتر مدیران ،کارکنان،ودر کل شرکت و سازمان میگردد

بیست روش و راهکار پیشرفت و موفقیت

 1. موشکافانه در تحلیلها عمل کنید
 2. مردم دار و فروتن و وظیفه مدار باشید
 3. متمرکز شدن بر آینده و هدایت دستورات سازمان به سمت اقدامات ،وراهکار ها
 4. داشتن استراتژی برد-برد،و تمرکز روی آینده
 5. داشتن یک هدف و پافشاری کردن و اعتماد به آن
 6. داشتن تعهدی دوسویه و کامل
 7. سختگیری وبلند پرواز بودن برای خودتان و سازمان
 8. مدیریت بحران داشته باشید
 9. وفادار بودن به سازمان و حفظ آرمان ها برای همیشه
 10. کسب فرصتها و تجربه برای پیشرفت
 11. داشتن و تکیه بر افراد وفادار،نیاز یک مدیر سختگیر و موفق
 12. داشتن هدف و حساسیت
 13. مورد اعتماد و کارآفرین باشید
 14. ابتکار به خرج دهید و منطقی باشید
 15. صادق و قاطع و با اصالت باشید
 16. به دیگران انگیزه بدهی
 17. دنبرد بزرگ و جنگیدن گزینشی برای کار
 18. شخصیتی مستحکم در کسب و کارداشته باشیم
 19. منعطف بودن در وسایل و روشهای موجه،غیر منعطف بودن در برابر نتیجه ها و اهداف
 20. از اجزای اصلی بهره ی مدیریتی استفاده کنیم این سه جزء شامل : مهارت های فکری و عاطفی و سیاسی میباشند