برای مدیریت بهتر تبلیغات بهتر هست ارسال ایمیل ها را گروه بندی کنید. و هر آگهی ایمیل را در گروه مخصوص قرار دهید.پس قبل ساخت متن و قالب ایمیل گروه آگهی را درست میکنیم.

 

شماره ۳۰ : از منوی آگهی ها بر روی گروه ها کلیک کنید.
شماره ۳۱ : در اینجا بر روی ایجاد جدید کلیک کنید.

 

شماره ۳۲ : یک نام برای گروه انتخاب کنید.

 

برای مثال شما ۲ وبسایت دارید میتوانید ۲ گروه به نام های زیر درست کنید
۱ – گروه
ادزیرانی
۲ – گروه
مس میلر

 

 

شماره ۳۴از منوی آگهی ها بر روی آگهی ها کلیک کنید.
شماره ۳۵ : بر روی ایجاد جدید کلیک کنید.

شماره ۳۶ : یکی از گروه هایی که در بخش قبلی ساخته ایم را انتخاب میکنیم.
شماره ۳۷ : نوع آگهی را انتخاب میکنیم.
۱ – عادی
۲ – پاسخگوی خودکار
در اینجا اگر گزینه پاسخگوی خودکار اگر انتخاب شود یک متن خودکار برای کسانی که به تبلیغات ارسالی پاسخ داده اند ارسال میشود.

شماره ۳۸ : در این کادر یک نام برای آگهی وارد میکنیم.

 

شماره ۳۹ :  لیست ایمیلی که قصد ارسال تبلیغ دارید را انتخاب کنید

شماره ۴۰ : بصورت پیشفرض باشد.
شماره ۴۱ : ایمیل دریافت پاسخ را قرار دهید.
شماره ۴۲ : ایمیل ارسال کننده را وارد کنید.
شماره ۴۳ : نام فرستنده ایمیل را وارد کنید
شماره ۴۴ : در این قسمت عنوان ایمیل ارسالی را وارد کنید.
شماره ۴۵ : برای اینکه از ارسال ایمیل ها و آمار دلیور شده ها اطلاع سریع داشته باشید میتوانید
ایمیل خود را در این قسمت وارد کنید.

شماره ۴۶ : در صورتی که ایمیل شما ساده هست و فقط شامل متن میباشد این گزینه را بر روی بله قرار دهید.اما در صورتی که ایمیل شما html است و حاوی عکس و لینک میباشد گزینه را بر روی خیر قرار دهید.

شماره ۴۷ : اگر بر روی بله باشد عکس ها بصورت فایل پیوست ارسال میشود و اگر خیر را انتخاب کنید عکس ها بصورت لینک مستقیم ارسال میشود.بهتر هست بر روی خیر باشد.

 

شماره ۴۸ و ۴۹ : این گزینه ها رو تغییر ندهید و بصورت پیشفرض باقی بگذارید.
شماره ۵۰ : این قسمت برای فعال کردن آمارگیر هست.حتما بر روی بله قرار دهید.