به نام خدا

آموزش ساخت لیست مشترکین

آموزش استفاده از پنل ایمیل مارکتینگ مس میلر-بخش اول

 

شماره ۱ و ۲برای ساخت لیست مشترکین بر روی شماره ۱ و سپس ۲ کلیک کنید

 

شماره ۳  :  بر روی ایجاد جدید کلیک کنید

massmailerارسال ایمیل انبوه

شماره ۴ :  نام لیست را در این قسمت وارد کنید.

شماره ۵ و ۶ :  نام نمایشی و توضیحاتی در مورد لیست را در این قسمت وارد کنید.

شماره ۷ و ۸ : این موارد  را تغییر ندهید. این گرینه ها مشخص میکند اگر مشترکی بر روی لغو اشتراک کلیک کند در دو مرحله درخواست او اجرا شود و یا یک مرحله و یک کلیک.

شماره ۹ :   اگر این گزینه را بله انتخاب کنید به اعضای لیست مشترکین ایمیل خوش آمد گویی ارسال میشود.بر روی نخیر قرار دهید.

 

شماره ۱۰ : در صورتی که از فرم عضوگیری برا این لیست مشترکین استفاده کنید.بعد از عضویت در این لیست کاربر به ادرس سایتی که اینجا مشخص میشود انتقال داده خواهد شد.

شماره ۱۱:  نام فرسنده ایمیل را وارد کنید این نام میتواند اسم شما نام شرکت نام سایت و یا هر چیزی باشد.

شماره ۱۲:  آدرس فرستنده ایمیل را وارد کنید. برای تنظیم درست این قسمت بهتر هست با پشتیبانی تماس بگیرید.

شماره  ۱۳ : گیرندگان ایمیل تبلیغاتی میتوانند به ایمیل ارسالی شما پاسخ دهند. در این قست ایمیل پاسخ دهنده را میتوانید مشخص کنید.

شماره ۱۴ :  عنوان خبرنامه پیشفرض برای این لیست ایمیل می باشد میتوانید خالی بگذارید و در زمان ارسال , عنوان را وارد کنید.

 

 

massmailerارسال ایمیل انبوه

شماره ۱۵ و ۱۶:  برای اطلاع دادن اشتراک و یا لغو اشتراک میباشد.گزارش به ایمیلی که در این قسمت وارد میکنید ارسال میشود.هر دو را خالی بگذارید.

شماره ۱۷ و ۱۸ : این دو گزینه برای فعال و غیر فعال کردن شماره ۱۵ و ۱۶ که توضیح داده شد میباشد.

شماره  ۱۹  : برای مثال اگر شما ۵ لیست مشترکین داخل پنل داشته باشید و اگر کاربری بعد عضویت در لیست شماره ۵ در لیست های دیگر هم بود.آدرس ایمیل این کاربر از لیست های قبلی پاک میشود و فقط در یک لیست باقی می ماند.میتوانید لیست هایی که قصد بررسی دارید رو تیک بزنید.

 

شماره  ۲۰ : همانند شماره قبلی هست اما در صورت لغو عضویت اعمال میشود.

massmailerارسال ایمیل انبوه

شماره ۲۱: این کد ها زمان تنظیم متن ایمیل تبلیغاتی استفاده میشود. با وارد کردن این کد ها ,اطلاعات سایت و یا شرکت که در این صفحه وارد کرده اید بصورت اتوماتیک برای کاربر ارسال میشود.

شماره ۲۲ : اکنون با کلیک بر روی ذخیره تغییرات لیست شما ساخته خواهد شد.

 

 

پایان بخش اول(ساخت لیست مشترکین)